REGULAMIN - "Przystań Zdrowia"

Przejdź do treści

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie "Przystań Zdrowia" i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki/zadatku lub całej należności za pobyt w Przystani Zdrowia . Dokonując w/w. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

Gospodarstwo agroturystyczne jest miejscem: aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz podwyższenia swoich możliwości kondycyjno – zdrowotnych w ramach 10 – dniowego turnusu – szczególnie w zakresie schorzeń dotyczących bólów kręgosłupa oraz schorzeń związanych z zaburzeniem równowagi.
1.    
 
W skład gospodarstwa wchodzi:
a)    Pokoje jedno i dwu osobowe oraz samodzielny domek z pokojem jedno i dwuosobowym.
b)    Sala ćwiczeń.
c)     Teren rekreacyjny
  • staw do pływania łódką i połowu ryb,
  • altana z kominkiem,
  • plaża,
  • boisko do gry w tenisa,
  • boisko do gry w siatkówkę plażową,
  • pole do gry w golfa (mini),
  • pomieszczenie do gry w bilard i tenisa stołowego,
d)    Wypożyczalnia rowerów i kajaków.

2.  
Prawo do korzystania z bazy gospodarstwa agroturystycznego mają: osoby, które wcześniej wniosły opłatę za pobyt na wskazane na stronie www.agro-szkwa.pl konto oraz po potwierdzeniu wpływu środków e-mailem lub sme-em.

3.   
Organizujemy również spotkania integracyjne i okazjonalne.

4.    
Gospodarstwo agroturystyczne jest dostępne przez cały rok, a dla osób korzystających z turnusu kondycyjno – zdrowotnego w wyznaczonych terminach podanych na stronie www.agro-szkwa.pl.

5.  
Gospodarstwo agroturystyczne nie przyjmuje osób z psami kotami i innymi zwierzętami.

6.   
Osoby korzystające z usług gospodarstwa agroturystycznego zobowiązane są do przestrzegania zasad tego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz ogólnie rozumianego porządku.

7.    
Rażące naruszenie zasad określonych w regulaminie powoduje wydalenie z gospodarstwa agroturystycznego bez zwrotu opłaconej za pobyt kwoty.

8.    
Za zniszczenie mienia gospodarstwa agroturystycznego powstałe w trakcje pobytu najemca ponosi odpowiedzialność materialną.

9.   
W pokojach gospodarstwa agroturystycznego w godzinach 22:00 – 06:00 obowiązuje cisza nocna.

10.
Palenie nikotyny może wyjątkowo odbywać się tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych.

11.
Gospodarstwo agroturystyczne posiada ochronę i monitoring.
 
12.
Kolejność realizowania planu ćwiczeń zależna jest od pogody.
 
© Copyright 2017 - Gospodarstwo Agroturystyczne "Przystań Zdrowia"
Wróć do spisu treści