Gospodarstwo agroturystyczne jest miejscem: aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz podwyższenia swoich możliwości kondycyjno – zdrowotnych w ramach 10 – dniowego turnusu – szczególnie w zakresie schorzeń dotyczących bólów kręgosłupa oraz schorzeń związanych z zaburzeniem równowagi.

 1. W skład gospodarstwa wchodzi:

a)    Pokoje jedno i dwu osobowe oraz samodzielny domek z pokojem jedno i dwuosobowym.

b)    Sala ćwiczeń.

c)     Teren rekreacyjny

 • staw do pływania łódką i połowu ryb,
  • altana z kominkiem,
  • plaża,
  • boisko do gry w tenisa,
  • boisko do gry w siatkówkę plażową,
  • pole do gry w golfa (mini),
  • pomieszczenie do gry w bilard i tenisa stołowego,

d)    Wypożyczalnia rowerów i kajaków.

 • Prawo do korzystania z bazy gospodarstwa agroturystycznego mają: osoby, które  wcześniej wniosły opłatę za pobyt na wskazane na stronie www.agro-szkwa.pl konto oraz po potwierdzeniu wpływu środków e-mailem lub sme-em.
 • Organizujemy również spotkania integracyjne i okazjonalne.
 • Gospodarstwo agroturystyczne jest dostępne przez cały rok, a dla osób korzystających z turnusu kondycyjno – zdrowotnego w wyznaczonych terminach podanych na stronie www.agro-szkwa.pl.
 • Gospodarstwo agroturystyczne nie przyjmuje osób z psami kotami i innymi zwierzętami.
 • Osoby korzystające z usług gospodarstwa agroturystycznego zobowiązane są do przestrzegania zasad tego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz ogólnie rozumianego porządku.
 • Rażące naruszenie zasad określonych w regulaminie powoduje wydalenie z gospodarstwa agroturystycznego bez zwrotu opłaconej za pobyt kwoty.
 • Za zniszczenie mienia gospodarstwa agroturystycznego powstałe w trakcje pobytu najemca ponosi odpowiedzialność materialną.
 • W pokojach gospodarstwa agroturystycznego w godzinach 22:00 – 06:00 obowiązuje cisza nocna.
 • Palenie nikotyny może wyjątkowo odbywać się tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych.
 • Gospodarstwo agroturystyczne posiada ochronę i monitoring.
 • Kolejność realizowania planu ćwiczeń zależna jest od pogody.